سری string

string-family با روکش مش تور

این دسته از محصولات تنها فرق اساسی که با سری wing دارد روکششان می باشد.

روکش این دسته از محصولات با مش تور می باشد

و دارای 6 مدل می باشد

صندلی پشتی بلند با روکش مش تور مدل 7560

صندلی پشتی میانی با روکش مش تور مدل 7360

صندلی پشتی کوتاه با روکش مش تور مدل 7260

صندلی کنفرانسی پشتی بلند با روکش مش تور مدل 7660

صندلی کنفرانسی پشتی میانی با روکش مش تور مدل 7360

صندلی کنفرانسی پشتی کوتاه با روکش مش تور مدل 7160

 

در حال نمایش 6 نتیجه